ชุดฝึกสายคาดเอว และอุปกรณเทควันโด

ท่านสามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านค้าของโรงเรียน หากชุดฝึกขนาดมาตรฐานไม่พอดีตัวท่าน ก็สามารถวัดตัวสั่งตัดเป็นพิเศษได้

(ราคาที่ให้นี้ คือ ชุดไทย คอขาวทั้งหมด) ส่วนคอดำหรือสีดำแดง จะต้องเพิ่มอีชุดละ 50 บาท

ขนาด ราคา (บาท) ขนาด ราคา (บาท)
1 350 6 450
2 370 7 470
3 390 8 500
4 410 9 550
5 430 10 600
cpr certification online
cpr certification online
cpr certification onlineNational CPR associationcpr certification online

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล

Go to top
© copyright 2017 arpassa.com